انـرژی درمانی

10 / 10
از 1 کاربر
مقالات >> سلامت >> دانستنی های سلامت >>

داشتن انرژی مثبت منجر به هدف و خواسته مثبت شده و هر دوی اين‌ها به داشتن خوابی آرام و راحت منجر می شوند.

انـرژی درمانی

انرژی درمانی يک هنر است كه از دوران باستان و كهن انجام می شده، اما برای مدتی اين علم و هنر در جوامع امروزی و مدرن ناديده گرفته شده ولی امروزه با پی بردن به ارزش آن و بهره‌گيری از روش‌های تكنيكی آن مجدداً انرژی درمانی پا به عرصه ظهور گذاشته است. انرژی درمانی، بی خطر و قابل فهم و قابل دسترس برای همگان می باشد و بر اين اساس است كه انسان شبكه پيچيده‌ای است از انرژی های به هم پيوسته- ذهنی، جسمی، احساسی، و روانی- كه با يكديگر در ارتباطند.

عليرغم اينكه ما از جسم مادی و فيزيكی خود آگاهی و هشياری كامل را داريم اما نسبت به آن بخش از خود كه كمتر قابل ديدن می باشد يعنی همان بخش انرژی وجود ما توجه و آگاهی كمتری داريم؛ در حاليكه اين ويژگی انسان (انرژی) در برخوردار بودن از يک سلامت كلی برای ما نقش مهمی دارد. انرژی، به‌عنوان يک بزرگراه اطلاعاتی نامرئی عمل می كند كه به‌طور مداوم در حال تبادل اطلاعات بين ما و محيط اطراف ما می باشد (از ما به محيط اطرافمان پيام می دهد و از محيط پيام دريافت می كند).

به‌طور مثال: شايد برايتان پيش آمده كه مثلاً به‌طور ناخودآگاه يک احساس درونی و يک شمّ درونی از وقوع اتفاقی به شما خبر می دهد و اين امر در حقيقت همان مخابره خبر از طريق انرژی بدن شما می باشد. احساسات ما نيز توسط همين بخش انرژی منتقل می گردند و اين بدان معنی است كه با درمان كردن و سلامتی بخشيدن به احساساتمان (احساس عشق، ترس، تنفر، شادی و....) می توانيم تأثير مثبتی بر روی سلامت جسم خود داشته باشيم و برعكس، با بهبودی سلامت جسمِ خود می توانيم اثر مثبتی بر روی احساساتمان داشته باشيم.

در ابتدا قصد داريم شما را با سيستم (مِری دی يَن) آشنا سازيم. اين سيستم در واقع همان مسيرها و راه‌های عبور انرژی در سراسر بدن ما می باشد؛ و فيلسوفان طب سنتی چين معتقدند كه تمام روش‌های درمانی سنتی اعم از گياه درمانی، يوگا، مديتيشن، ماساژ درمانی، و رايحه درمانی و غيره مستلزم اين می باشد كه اين راههای عبور انرژی پاک و شفاف باشند تا انرژی بتواند با سياليتِ فراوان در اين مسيرها جريان بايد و اثرات مثبت خود را بر جسم، ذهن، احساسات و روان انسان بگذارد.

 

انرژی بدن در حالت تعادل

زمانی كه انرژی های درون بدن ما، رها و آزاد و هماهنگ با يكديگر در حال جريان هستند، ما سلامتی و سرحالی را در تمام سطوح وجود خود حس می كنيم و زندگی همانند يک نسيم ملايم به شكلی روان در می آيد. زمانی كه انرژی های بدن ما در حال تعادل و تراز هستند در حقيقت ما خود را به سلاحی مجهز كرده‌ايم كه می توانيم توسط آن با مشكلات روبرو شده و از زندگی خود لذت ببريم و چالش‌ها و تنش‌های موجود در زندگی خود را به مثابه وسيله‌ای برای رشد و شكوفايی خود، كسب تجربه، و انبساط و فراغت بال در نظر بگيريم و در اين صورت است كه می توانيم خوابی راحت و با كيفيت داشته باشيم.

انرژی بدن در حالت نامتعادل :

از طرفی، زمانی كه انرژی های درون بدن نمی توانند به خوبی در سراسر بدن روان شوند و شرايط بهينه را ندارند، اختلال به‌وجود می آيد و اين اختلالات معمولاً به‌ صورت انواع بيماری ها و مشكلاتی مانند بی خوابی و بدخوابی خود را نشان خواهد داد. اين انسدادهايی كه در مسير حركت انرژی در بدن رخ می دهد، می تواند احساس ناخوشی و كسالت در فرد ايجاد كند و اگر اين انسدادها بيش از اندازه و مداوم شوند در نهايت منجر به بيماری ها و فرسودگی فرد می گردند.

انـرژی درمانی

رايحه درمانی (آروماتراپی)

يكی از راه‌های متعادل كردن انرژی های بدن رايحه درمانی می باشد. دانش استفاده از عصاره گياهان خوشبو و يا صمغ درختان كه خاصيت درمانگری دارند مربوط به دروان كهن و باستان می باشد، كه در سال‌های اخير مجدداً جانی دوباره يافته و در جوامع امروزی مورد استفاده قرار گرفته است. زمانی كه عصاره گياهان معطر را از فروشگاه‌ها خريداری می كنيم در حقيقت از دانش گذشتگان استفاده كرده‌ايم كه امروزه تحت عنوان (آروماتراپی) پا به عرصه ظهور گذاشته است.

اگر چه عصاره انواع گياهان امروزه به راحتی قابل دسترس می باشد، اما از طرفی بعضی از آنها را نبايد بدون مشورت با متخصصين اين فن استفاده كرد. سعی كنيد هميشه از عصاره گياهانی استفاده كنيد كه كاملاً خالص می باشند و از طرفی همان حسی را به شما بدهند كه مد نظرتان می باشد زيرا بعضی از اين عصاره‌ها خاصيت آرامش‌بخشی و برخی ديگر خاصيت تحريک كنندگی و محرک دارند.

گياهان دارويی مختلف دارای ويژگی های بسيار متفاوتی می باشند كه اين ويژگی ها مشخص كننده ماهيت گياه و اثرگذاری آن بر انرژی های بدن انسان می باشد. تكنيک های فتوگرافی متخصصان به ما نشان می دهد كه چگونه زمانی كه عصاره يك گياه سوزانده می شود و بوی آن در فضا متصاعد و پخش می گردد تغييراتی در محيط نامرئی ما ديده می شود.

انـرژی درمانی

چگونگی عملكرد عصاره‌های گياهی:

اين عصاره‌های روغنی را می توان يا صرفاً به‌دليل لذت بخش بودن رايحه آن استفاده كرد و يا بيشتر جهت دارويی و درمانی آن را به‌كار برد: به‌منظور كمک به ايجاد تعادل و هماهنگی در تمام سطوح وجودی خود: ذهنی، جسمی، و روانی.

اين رايحه‌ها با نفوذ و اثرگذاری بر روی جنبه‌های نامرئی و نامحسوس ما (روحی- روانی- ذهنی) سبب تغييرات فيزيولوژيكی در ما می گردد. به‌طور مثال: صمغ يک درخت ممكن است از طريق رايحه‌ای كه ايجاد می كند حالتی از پايداری و استقامت و قوت در فرد ايجاد نمايد، در حاليكه مثلاً رايحه يک گياه مانند گل رُز بيشتر آرامش‌بخش و زيبا می باشد.

بعضی از اين عصاره‌های روغنی برای درمان بی خوابی به‌كار می روند زيرا ذاتاً ماهيت خواب‌آور و مسكّن دارند. در رايحه درمانی، هرچقدر فردِ دريافت كننده رايحه آزادتر و رهاتر (از نظر روحی، فكری و...) باشد اثرگذاری رايحه بر روی فردگيرنده بيشتر خواهد شد؛ زيرا مغز انسان قادر خواهد بود حركت و جريان انرژی را هدايت و راهنمايی كند و در نتيجه خواهد توانست مسيرهای انرژيی را كه در سطوح مختلف وجود ما (روح، روان، و ذهن) دچار گرفتگی و انسداد شده‌اند را با اين رايحه‌ها باز كرده و يا آنها را تقويت كند.

بوها و رايحه‌ها اغلب عكس‌العمل‌های حسی را در ما تحريک می كنند: در اين حالت ما احساس می كنيم كه به سمت چيزی جلب و كشيده می شويم- مثلاً بويی كه از علف‌های تازه چيده شده به مشام ما می رسد و يا بوی نان تازه، بوی گياه اسطوخودوس و يا بوی باغی پر از گل‌های رُز. در مقابل، بوهايی هم هستند كه اكثر افراد اين رايحه‌ها را دوست ندارند: مانند بوی قير: بوی نفت، و يا بوی ماهی و بوهايی از اين قبيل كه سبب ايجاد احساسی از بيزاری و دلزدگی و تهوع و تنفر می گردد؛ بنابراين حس بويايی انسان با احساسات وی در ارتباط و در يک مسير می باشند و از طرفی مرتبط بودن اين دو با يكديگر سبب ايجاد راهی به سمت جنبه روحی و روانی وجودِ ما می گردد و بدين دليل است كه اين عصاره‌های روغنی می توانند اثرات درمانی بسيار زيادی بر روی افرادی كه از آنها استفاده می كنند داشته باشند. می توان گفت كه حس بويايی يكی از با ارزش‌ترين و گرانبهاترين حواس در انسان می باشد و در واقع اولين حسی كه در نوزاد پس از به دنيا آمدن، شروع به رشد می كند همين حس بويايی وی می باشد.

چگونه از اين عصاره‌ها استفاده كنيم؟

روش‌های مختلفی برای استفاده از اين عصاره‌های روغنی گياهی وجود دارد كه می توانيد با استفاده از اين روش‌ها از خاصيت‌های درمانگری اين عصاره‌ها در زندگی روزمره خود استفاده كنيد. به‌طور مثال می توانيد با استفاده از يكی از اين روش‌ها خستگی و كسالت ناشی از يک بی خوابی و با بدخوابی را در خود برطرف كنيد:

1) سوزاندن- چندين قطره از آن را بر روی شمعی كه در حال سوختن می باشد بريزيد در اين صورت با سوختن شمع عطر و رايحه حاصله از آن در فضای اتاق پخش می گردد.

2) اسپری كردن- داخل يک آب‌پاش دستی (افشانه) آب ريخته و سپس چندين قطره از عصاره مورد نظر خود را به آن اضافه كنيد و سپس آن را در فضا اسپری كنيد تا رايحه در فضای اتاق پخش گردد.

3) غوطه‌ور شدن- يک حمام گرم و آرامش‌بخش به‌هنگام عصر می تواند كاملاً مفرح باشد. با اضافه كردن 5 الی 6 قطره از عصاره مورد نظر خود به آب وانی كه در آن قرار گرفته‌ايد و غوطه‌ور شدن در اين آب به‌مدت 20 دقيقه، اثرات درمانی آن را حس خواهيد كرد و فكر و ذهن شما را از تنش‌های روزانه آزاد و رها خواهد كرد. اگر قبل از خواب شبانه اين عمل را انجام دهيد بسيار مسكن و‌آرام‌بخش خواهد بود و شما را به خواب عميقی خواهد برد.

انـرژی درمانی

4) ماساژ دادن- چندين قطره از عصاره مورد نظر خود را به بدنتان ماليده و آن را بر روی پوست خود ماساژ دهيد. اين روش نيز بسيار تسكين دهنده و آرامش‌بخش بوده و می تواند خواب با كيفيتی به شما بدهد.

5) پاچيدن بر روی ملافه‌ها- چندين قطره از عصاره مورد نظر خود را بر روی ملحفه‌ها و يا بالش خود بچكانيد طوری كه بتوانيد رايحه مورد نظر را به‌خوبی تنفس كنيد.

نكته :

بعضی از عصاره گياهان اگر بيش از اندازه استفاده شوند ممكن است ايجاد مسموميت نمايند، بنابراين بهتر است آنها را به ميزان كم استفاده كنيد. سعی كنيد از عصاره گياهانی استفاده كنيد كه نسبت به دارا بودن خاصيت درمانی آن مطمئن هستيد. عصاره‌های مصنوعی (ساختگی)- مانند بعضی عطرها و رايحه‌ها در اُدكلن‌ها- خاصيت درمانی ندارند و نمی توان از آنها استفاده نمود.

منبع : سايت Energytheraphy
مترجم : نوری فرد

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :