بین گرسنگی و پرخاشگری ارتباط وجود دارد !

10 / 10
از 1 کاربر
مقالات >> سلامت >> دانستنی های سلامت >>

سروتونین ، ماده شیمیایی مغز که با خلق و خو در ارتباط می باشد ، نقش کلیدی و مهمی را در تنظیم احساسات عاطفی ،هیجانی از قبیل پرخاشگری و خشونت ایفا می کند . محققان انگلیسی این مطلب را عنوان کردند .

بین-گرسنگی-و-پرخاشگری-ارتباط-وجود-دارد

به نظر می رسد سروتونین ، ماده شیمیایی مرتبط با عصب ها ، واکنش های اجتماعی تهاجمی و پرخاشگری را تحت کنترل دارد .این تحقیق یکی از اولین تحقیقاتی است که نشان می دهد میان میزان سروتونین موجود در خون و تغییر خلق و خو رابطه ای وجود دارد . دکتر «کروکت» از کمبریج اظهار داشت : ما مستقیماً میزان سطح سروتونین در افراد مختلف را کنترل کرده و تأثیرات آنرا در افراد مشاهده کردیم و وجود این رابطه را تأیید می کنیم . با استفاده از نتایج این تحقیق می توان گفت که چرا بعضی افراد زمانی که گرسنه هستند تحریک پذیر تر بوده و رفتارهای پرخاشگرانه و تهاجمی در آنها بیشتر می شود ، زیرا امینو اسیدی که بدن به آن نیاز دارد تا سروتونین را بسازد فقط از طریق دریافت مواد غذایی به دست می آید . بناراین فردی که گرسنه است میزان سطح سروتونین در خون وی کاهش یافته و همین می تواند منجر به بروز رفتارهای تهاجمی در وی گردد .

نتایج این تحقیق می تواند به پزشکان کمک کند تا به افرادی که دچار ناهنجاری های اضطرابی ، هیجانی و افسردگی هستند روش هایی را بیاموزند که بتوانند احساسات و هیجانات خود را به هنگام تصمیم گیری ها ، مخصوصاً در موقعیت های اجتماعی کنترل کنند .
منبع:yahoo news

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :