صاف بنشینیم یا لم بدهیم؟

7 / 10
از 1 کاربر
مقالات >> سلامت >> دانستنی های سلامت >>

به نظر مي رسد که جمله «صاف بنشين» فقط يک توصيه مادرانه يا پدرانه است و امروزه از نظر پزشکي اين جمله مورد تاييد نمی باشد.

صاف-بنشینیم-یا-لم-بدهیم

محققان مي گويند صاف نشستن سبب پشت درد مي شود، در مقايسه با صاف ومستقيم نشستن که اکثر مردم فکر مي کنند، بهترين حالت براي نشستن است در حالت نشسته و لميده قرار گرفتن بهترين حالت براي پشت ما می باشد، زيرا در اين حالت از فشار بر روي مهره هاي ستون فقرات به خصوص در قسمت پايين پشت کاسته مي شود.
تحقيق جديدي که به تازگي در آمريکاي شمالي صورت گرفته است بيانگر اين مطلب می باشد. نشستن به حالت درست و مطابق با آناتومي بدن امري ضروري است زيرا فشار وارده بر ستون فقرات و رباط هاي مرتبط با آن مي تواند در طول زمان سبب درد پشت و بدشکلي و درد مزمن در ناحيه پشت گردد.

اگرچه لميدن ممکن است فشار وارده بر پشت را کاهش دهد اما الزاما درد پشت را نمي کاهد.

به پشت دراز بکشيد تا درد پشت تسکين يابد:

محققان از 22 داوطلب که هيچ سابقه درد پشت نداشتند عکس هايي در حالات مختلف توسط يک اسکنر MRI تهيه کردند. در اين MRI زماني که بيماران در داخل دستگاه MRI دراز مي کشيدند و در حالات مختلف مي چرخيدند دستگاه از موقعيت هاي مختلف بدن آنها عکس مي گرفت و دانشمندان با ديدن اين عکس ها مي توانستند محاسبه کنند که موقعيت هاي مختلفي که بدن در آن حالت قرار مي گيرد تا چه اندازه مي توانند بر پشت و ستون مهره ها اثر بگذارد. با بررسي عکس هاي MRI، دانشمندان مشخص کردند کدام يک از حالات نشسته کف پا بر روي زمين کمترين فشار و کششي را بر روي پشت وارد مي کند; آنها تغييرات حاصل شده در ارتفاع ستون فقرات و همچنين تغييرات حاصله در حالتي که ستون فقرات در حالت قوسي شکل و انحنا قرار داشت را ارزيابي کردند. تصاوير گرفته شده از افراد داوطلب در حالتي که با زاويه 90 درجه و صاف نشسته بودند نشان مي داد که در اين حالت فشار و کشش بيشتري بر مهره هاي ستون فقرات وارد مي شود نسبت به حالتي که با زاويه 135 درجه و لميده قرار مي گيرد.

در حالت نشسته و لميده قرار داشتن فشار وارده بر مهره هاي ستون فقرات و عضلات و تاندون هاي مرتبط با آنها را کمتر مي کند نسبت به حالتي که نشسته و به سمت جلو قوز کرده ايم.

محققان به اين نتيجه رسيده اند که حالت لميده بهترين حالت نشستن مي باشد و توصيه مي کنند افرادي که از درد پشت رنج مي برند صندلي و مبلماني را براي منزل يا محل کار خود انتخاب کنند که بتوانند در بهترين حالت در آن قرار گيرند.
زندگي عادي روزانه فشار و کشش زيادي را بر پشت و ستون فقرات وارد مي کند، اکثر افراد تمام روز را در منزل يامحل کار خود مي نشينند و با گذشت زمان، اين کشش و فشار منجر به ايجاد دردهاي سخت وجدي در قسمت پشت مي شود. پشت درد يکي از رايج ترين دردهايي است که باعث مي شود افراد کار خود را از دست بدهند.

نشستن و ايستادن به مدت طولاني منحصر به انسان است و از طرفي مستلزم صرف انرژي زياد و همچنين فشار مکانيکي بر روي بدن مي باشد. پروفسور «آندرا» از دانشگاه شيکاگو اظهار مي دارد: سوال اساسي اين است که ما چه کاري مي توانيم انجام دهيم تا از ميزان فشار وارده بر پشت بکاهيم و سرعت فشار وارده بر قسمت پايين پشت را که به مرور در طول زندگي وارد مي شود کاهش دهيم!؟

محققان اظهار مي دارند که جواب اين سوال را يافته اند; به خود استراحت بدهيم و با زاويه 135 درجه بر روي مبل يا صندلي لم بدهيم. به نظر مي رسد اين تمام کاري است که بايد انجام بدهيم تا از بروز درد پشت جلوگيري کنيم. اکثر پزشکان تمايلي ندارند بگويند که صندلي راحتي مي تواند درد پشت را معالجه يا از بروز آن جلوگيري کند، گرچه اکثر آنان با اين مطلب موافقند که لميده نشستن مي تواند به آرام کردن و کاهش درد پشت کمک کند. راه هاي ديگري هم هست که بيماران مي توانند براي کاهش درد خود انجام دهند مانند ورزش به ويژه ورزش هاي کششي. لازم به ذکر است که بيماران قبل از انجام هرگونه برنامه ورزشي با پزشک متخصص مشورت نمایند.

www.abcnews.go.com

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :