عمرتان را 14 سال طولانی تر کنید با ...!

7 / 10
از 2 کاربر
مقالات >> سلامت >>

عمرتان-را-14-سال-طولانی-تر-کنید-با

نخوردن مشروبات الکلی ، ورزش کردن ، سیگار نکشیدن و خوردن میوه و سبزیجات 5 بار در روز ، می تواند سبب شود عمرتان 14 سال طولانی تر شود .

عمرتان-را-14-سال-طولانی-تر-کنید-با-1

مدارک خیلی محکم و قاطع نشان داده اند که موارد اشاره شده در بالا می توانند در داشتن یک زندگی سالم تر و طولانی تر بسیار دخیل باشند ؛ اما تحقیق جدید در واقع تأثیرات این 4 مورد را با هم بر روی سلامتی انسان بررسی کرده اند . محققان اظهار می دارند نتایج تحقیقات حاکی از آن است که حتی تفاوت جزئی در شیوه زندگی افراد می تواند منجر به تفاوت های بزرگ در میزان سلامتی انها شود و این مطلبی است که می تواند مردم را تشویق کند که شیوه های زندگی خود را تغییر دهند .

بین سال های 2012- 2000 محققان 20000 زن و مرد سالم انگلیسی را در نظر گرفته و شیوه زندگی آنها را مورد تحقیق قرار دادند و همچنین میزان ویتامین C موجود در خون هر فرد را اندازه گرفتند تا دریابند که هر فرد چه میزان میوه و سبزیجات مصرف کرده . سپس برای هر یک از این شرکت کننده ها که در سنین 79-45 سال بودند نمره صفر تا 4 را در نظر گرفتند و برای داشتن هر یک از رفتارهای سالم (نخوردن مشروبات الکلی ، ورزش کردن ، سیگار نکشیدن ، خوردن میوه و سبزیجات ) یک نمره در نظر گرفتند و پس از در نظر گرفتن عواملی مانند سن و سایر عوامل که می تواند در مرگ افراد مؤثر باشد ، محققان دریافتند افرادی که نمره آنها صفر بود احتمال مرگ آنها 4 بار بیشتر از سایر افراد بود ، خصوصاً مرگ حاصل از بیماری های قلبی و عروقی .

محققان که مرگ افراد مورد تحقیق خود را تا سال 2006 در نظر داشتند ، بیان کردند :
فردی که نمره سلامتی وی صفر بود احتمال مرگ وی به اندازه احتمال مرگ کسی بود که نمره سلامتی وی 4 بود ولی 14 سال پیرتر از وی بود !

عمرتان-را-14-سال-طولانی-تر-کنید-با-2

تغییر در شیوه زندگی با بزرگترین فایده همراه بود ، با کنار گذاشتن سیگار ، سلامتی افراد به میزان 80% بالا رفت البته این کنار گذاشتن سیگار همراه با خوردن میوه و سبزیجات دنبال شد . کنار گذاشتن مشروبات الکلی و ورزش کردن نیز به همان میزان بر روی سلامتی افراد تأثیر داشت . محققان معتقدند دست اندرکاران حفظ سلامت جامعه ، با داشتن این اطلاعات ، موظفند مردم را به سمت تغییر شیوه های غلط زندگی تشویق کنند تا بهداشت و سلامت جامعه مخصوصاً در بین افراد میانسال و پیر افزایش یابد .

منبع:www.reuters.com

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :