كمرويی و اضطراب را كنار بگذاريد!

10 / 10
از 1 کاربر
مقالات >> سلامت >> دانستنی های سلامت >>

كمرويی-و-اضطراب-را-كنار-بگذاريد

مغز افرادی كه از اضطراب و نگرانی رنج می برند و دچار كمرويی شديد هستند، در شرايط استرس‌زا واكنش‌های شديدتری نشان می دهند و ممكن است موقعيت‌هايی كه از نظر افراد عادی موقعيت امن و آرامی به نظر برسد، برای آنان نگران كننده و اضطراب آور باشد. محققان دانشگاه «ويس‌كونسين» اين مطلب را اعلام نمودند.

محققان با تحقيق بر روی ميمون‌ها، فعاليت مغز و ترشح هورمونِ استرس و رفتارهای اضطراب‌آور را در آنها مورد بررسی قرار داند. ميمون‌هايی كه بيشترين اضطراب و نگرانی را داشتند فعاليت مغزی آنها در ناحيه‌ای از مغز به‌نام «آميگرالا» كه كنترلِ هيجان و واكنش به محرک های اضطرابی را بر عهده دارد- افزايش يافته بود.

ميمون‌هايی كه دچار نگرانی و اضطراب بودند فعاليت مغزی ناحية «آميگرالا» در آنها چه در موقعيت‌های امن و آرام و چه در موقعيت‌های تشويش‌آور و اضطرابی زياد بود. دكتر «كالين» سرپرستِ گروه تحقيق می گويد: به نظر می رسد چنين افرادی، حتی در شرايطی كه ديگران آن را بسيار امن و بی خطر می دانند، دچار استرس شده و مغز آنان دائم در حال فعاليت و پاسخ به واكنش‌های استرس‌زا می باشد.

اين مطلب ثابت شده است كودكانی كه دارای خلق و خوی اضطرابی می باشند احتمال ابتلا به بيماری های اضطرابی، افسردگی و سوء رفتارها در آنها بيشتر است. تحقيقات خاطرنشان می سازند مغز افرادی كه دارای خلق و خوی اضطرابی هستند به سختی می توانند در شرايط آرام، آرامش داشته باشند. زيرا مغز دائماً فرمان‌های استرسی و تنش‌زا را دريافت نموده است

منبع : سايت webMD
مترجم : نوری فرد

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :