چه موقع غذاهای مانده را دور بریزیم؟

10 / 10
از 1 کاربر
مقالات >> تغذیه >> دانستنی های تغذیه >>

از کجا بفهمیم مواد غذایی فاسد شده و غیر قابل استفاده اند ، آیا غذاهایی را که2 الی3 روز در یخچال مانده اند می توانیم مصرف کنیم؛ اینها سوالهایی است که ممکن است در طول روز برای یک خانم خانه دار پیش آید.

چه-موقع-غذا-های-مانده-را-دور-بریزیم

کارشناسان مواد غذایی معتقدند: لزج و چسبناک شدن، بد بو شدن، لکه دار شدن ویا تغییراتی از این قبیل در مواد غذایی چندان نمی تواند سالم و یا ناسالم بودن یک ماده غذایی را تعیین کند. ممکن است یک مادۀ غذایی طعم و مزه آن تغییر کرده باشد اما این بدان معنی نیست که خوردن این غذا شما را مریض می کند.

سرپرست بخش سلامت غذا از دانشگاه "جورجیا" می گوید: بین باکتریهای فاسد کننده و موجودات بیماریزا تفاوت وجود دارد؛ باکتریهای فاسد کننده معمولاً یک غشاء و یا لایه ای نازک که لزج و چسبناک است بر روی گوشت تشکیل می دهند و یا سبب نرم و مرطوب شدن سبزیجات و میوه ها می شوند وهم چنین سبب بد بو شدن گوشت مرغ می شوند اما همۀ اینها بدین معنی نمی باشد که هر فردی با خوردن غذاهای فاسد شده دچار بیماری می شود زیرا اغلب باکتریهای فاسد کننده بر باکتریهای مضّر و بیماریزا چیره شده و در نتیجه سبب حفظ مواد غذایی از آلوده شدن می گردند بنابر این ممکن است غذایی فاسد شده باشد اما بیماری زا نباشد!

وجود پاتوژنها (میکرو ارگانیسم های بیماریزا) در مواد غذایی می تواند سبب ایجاد بیماری در افراد گردد، از طرفی این میکرو ارگانیسم ها بدون رنگ و بدون بو بوده و غیر قابل مشاهده می باشند یعنی ممکن است یک ماده غذایی آلوده به میکروب های بیماریزا شده باشد اما طعم و بو و رنگ و مزه آن تغییر نکرده باشد . بطور مثال: باکتری سالمونلا که از باکتریهای بیماریزا می باشد غیر قابل مشاهده است حتی اگر ماده غذایی آلوده به سالمونلا را در زیر میکروسکوپ قرار دهیم نمی توانیم باکتری را مشاهده کنیم؛ بنابر این مشکل این است که نمی توانیم وجود باکتریهای بیماریزا را تشخیص دهیم.

کارشناسان سلامت غذا معتقدند از آن جایی که نمی توان از روی ظاهر و طعم و بوی ماده غذایی به بیماریزا بودن آن پی برد لازم است که از درجۀ برودت یخچال مطمئن شدیم. برای سالم نگهداشتن باقیمانده غذاها، باید آنها را در درجۀ حرارت 4 درجه سانتیگراد و به مدت 4 روز نگهداری کرد ( فریز کردن مواد غذایی تازه در صفر درجه سانتیگراد قطعا ً سبب حفظ سلامت مواد غذایی می شود).

کارشناسان معتقدند 25% از یخچالهایی که در بازار موجودند دارای درجه برودت مناسب هستند و می توانند از فساد و آلودگی غذاها جلوگیری کنند. درجۀ برودت در حفظ سلامتی مواد غذایی و غذا های باقیمانده بسیار موثر می باشد زیرا سرما می تواند رشد و نمو باکتریها و یا پاتوژنها را کاهش داده و یا متوقف کند و از فساد مواد غذایی نیز جلوگیری کند. اگر درجه برودت یخچال 40 درجه فارنهایت یا 4 درجه سانتیگراد باشد می توان در این درجۀ برودت مرغ خام، گوشت قرمز خرد شده را به مدت 3 روز و غذاهای مانده را تا 4 روز نگهداری کرد. گرما حتی در درجات کم می تواند سبب زیادتر شدن آلودگی در مواد غذایی شود بنابر این توجه داشته باشیم که هرگز مواد غذایی خریداری شده مانند سبزیجات و گوشت و مرغ را حتی برای کمتر از یک ساعت نیز داخل ماشین نگهداری نکنیم و بلا فاصله پس از خرید کردن به منزل آمده و آنها را درون یخچال قرار دهیم تا کمتر در معرض گرما قرار بگیرند، زیرا دو عامل مهم و موثر در رشد باکتریها: زمان و درجه حرارت می باشد.

وجود یک برودت سنج درون یخچال و به خاطر داشتن مدت زمانی (3 الی4 روز) که مواد غذایی و یا غذاهای مانده در یخچال نگهداری شده اند بهتر می تواند شما را از سالم بودن غذاها مطمئن کند البته در صورت نداشتن برودت سنج و هم چنین به یاد نداشتن مدت زمان غذاهای نگهداری شده، می توان از روی نشانه های فساد یک ماده غذایی پی به سالم و نا سالم بودن آن برد.

اکثر کپک های که بر روی نان ویا میوه ها رشد می کند سمّی نمی باشد اما اگر فردی نسبت به کیک حساسیت دارد خوردن مواد غذایی آلوده به کپک می تواند در وی ایجاد واکنش های آلرژیکی نماید در حالیکه فرد مصرف کننده ای که به کپک حساسیت ندارد با جدا کردن قسمتی از مواد غذایی که دچار کپک شده می تواند باقیماندۀ آنرا مصرف کند.
لازم به ذکر است که درک و حس هر فردی نسبت به فساد و مواد غذایی با فرد دیگر متفاوت است زیرا هر یک از ما درجۀ حواس متفاوتی داریم و همۀ افراد دارای ذائقه ، بویایی، چشایی یکسانی نمی باشند در نتیجه ممکن است در بین دو نفر ، تشخیص یکی بر سالم بودن غذا باشد و تشخیص دیگری بر ناسالم بودن آن بوده و از خوردن آن امتناع نماید!

منبع :سایت web MD
مترجم: نوری فرد

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :